Dzieci niezgrabne ruchowo i podwrażliwość sensoryczna

Jeśli macie Państwo wrażenie,że wasze dziecko ma problemy z trzymaniem poprawnie narzędzia pisarskiego, nie lubi malować rysować, niestarannie maluje, pisze, trudno uczy się jeździć na rowerze nie potrafi sprawnie się poruszać tak samo jak inne dzieci w jego wieku, szybko się zniechęca......

To prawdopodobnie oznacza, że wasze dziecko ma problem z regulacją przepływu impulsów sensorycznych pochodzących z układu nerwowego. Jeśli dziecko na bodźce reaguje zbyt szybko i zbyt intensywnie to wykazuje nadwrażliwość sensoryczną często objawiającą się poprzez nadmierną irytację, płaczliwość, szybką rezygnację z podejmowanych działań. 
Jeśli natomiast dziecko ma problem z odczuwaniem bodźca ( przy uderzeniu, przewróceniu się nie płacze) to będzie się to objawiało brakiem uważności, zamknięciem w sobie, pewnym rodzajem apatii oraz będzie potrzebny bardzo silny bodziec zmuszający dziecko do podjęcia działania. To oznacza,że nasza pociecha ma podwrażliwość sensoryczną. Dzieci te, często mają problem z różnicowaniem dotykowym, schematem ciała, adekwatnością ruchową. Problemy te wynikają z funkcjonowania min. zmysłu przedsionkowego ( równowagi), zmysł ten odpowiedzialny jest za kontrolę położenia ciała w przestrzenią oraz utrzymanie właściwego napięcia mięśniowego. Objawiać się to może w postaci nieumiejętności planowania ruchów artykulacyjnych ( dziecko nie wie w jaki sposób ma ułożyć np. język mimo pokazywania ułożenia przez logopedę).

Metoda Tomatisa w leczeniu nadwrażliwości sensorycznej

Równowaga to jeden z elementów ważnych dla prawidłowego słuchania, ważną rolę odgrywa również funkcja tworu siatkowego, który utrzymuje mózg w gotowości oddzielając bodźce pierwszoplanowe od drugoplanowych ( dziecko powinno potrafić oddzielić spośród wszystkich dźwięków te najbardziej istotne).
Odcinek drogi słuchowej i przedsionkowej jest wspólny łączy je VIII nerw czaszkowo-słuchowy ( przedsionkowy-ślimakowy) i dlatego dzieci mające problemy związane z motoryką dużą i małą mają również  problemy z percepcją słuchową oraz sprawnością językową ( Ayres,2005).
Dlatego ogromne zastosowanie ma rehabilitacja słuchowa, poprzez adekwatną stymulację przedsionka czyli bodźcowanie materiałem dźwiękowym o niskich częstotliwościach od 125 Hz do 1000Hz reguluje się zmysł równowagi powodując zanikanie problemów z rysowaniem, malowaniem, pisaniem w liniaturze, niezgrabnością i adekwatnością ruchową. Poprawa ta jest stała a co więcej odpowiednia stymulacja poprzez zastosowanie rehabilitacji słuchowej poprawia nie tylko sprawność w obszarze przedsionkowo-proprioceptywnym, ale również znacznie poprawia sprawność językową w obszarze gramatycznym.

Dowiedz się więcej: 605 084 208 Czekamy na Twój telefon!
Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte