Metoda Tomatisa - na czym polega?

Rehabilitacja słuchowa metodą profesora Alfreda Tomatisa to trening słuchowy, w którym poprzez specjalne oddziaływanie na narząd słuchu modyfikujemy trwale sposób słyszenia, a tym samym działamy pobudzająco na różne obszary kory mózgowej, przygotowując mózg do pożądanego rodzaju aktywności. Trening słuchowy polega na systematycznym odsłuchiwaniu zaplanowanego, stosownie do diagnozy programu muzycznego, z nagranym głosem matki oraz odpowiednim materiałem dźwiękowym, wykorzystującym głównie muzykę Mozarta i muzykę wokalną z chorałów gregoriańskich - muzyka ta zawiera wszystkie potrzebne do stymulacji częstotliwości.

 

W terapii profesora Alfreda Tomatisa bardzo istotne jest użycie 24-bitowych płyt oraz specjalistycznych słuchawek, przez które sygnał dźwiękowy można podawać wyłącznie drogą powietrzną lub wyłącznie drogą kostną albo obiema jednocześnie, zmieniając przy tym dowolnie natężenie dźwięku na którejś z tych dróg lub w dowolnym uchu. Trening słuchowy powoduje pracę mechanizmów akomodacyjnych ucha środkowego, co pozwala narządowi słuchu „otworzyć się” na pewne, dotąd niedostępne zakresy częstotliwości.

Większość sesji treningu słuchowego - to pasywna faza terapii z użyciem głosu matki trwająca zazwyczaj od 42 do 52 godzin. W trakcie terapii: dzieci mogą spać, rysować, malować, grać w gry planszowe, układać klocki lub puzzle.

Aktywną fazą terapii jest dopiero końcowy etap usuwania zaburzeń uwagi słuchowej w strefie językowej. Aktywność dzieci w tej fazie terapii polega na powtarzaniu (głosek, sylab, wyrazów, zdań), czytaniu, odpowiadaniu na pytania - przy czym zarówno dzieci, jak i logopeda porozumiewają się mówiąc do mikrofonu, a słyszą się nawzajem i siebie samych.

 

 

Efekty rehabilitacji słuchowej to zmiany widoczne po pierwszych sesjach treningu słuchowego lub w trakcie 6-8 tygodni po treningu słuchowym.

Do najczęściej obserwowanych efektów zaliczamy:

 • lepszy kontakt wzrokowy w rozmowie,
 • dzieci są bardziej „tu i teraz”
 • lepsze rozumienie poleceń i przekazywanych treści,
 • potrzeba kontaktu werbalnego, większa precyzja w planowaniu wypowiedzi,
 • większa gotowość do podejmowania nowych rodzajów działania,
 • większa aktywność i zainteresowanie pracą na lekcjach i innych zajęciach,
 • lepsza koncentracja i uwaga,
 • zmniejszona labilność emocjonalna
 • większa pewność siebie i otwarcie się na kontakt z innymi,
 • lepsza koordynacja i precyzja ruchów zarówno w motoryce małej jak i dużej ,
 • lepsza orientacja w przestrzeni,
 • zmniejszenie nadwrażliwości na dźwięki

Po treningu następuje czasami pobudzenie, które często budzi niepokój u rodziców dziecka. Efekt ten jest spowodowany zmianą dotychczasowego sposobu słyszenia. Dziecko słucha nowych częstotliwości często po raz pierwszy w życiu, wiele z nich jest nowych, innych, mózg musi mieć czas na ich przetworzenie (średnio od 6 do 8 tygodni) Po tym okresie dziecko zaczyna się wyciszać i lepiej koncentrować.

 

Metoda Tomatisa - dla kogo?

1. Dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia logopedycznego

 •  Dla dziecka, dorosłego w terapii logopedycznej przy zaburzeniach mowy jak: jąkanie, opóźniony rozwój mowy, seplenienie, błędne wypowiadanie głosek, przy niewyraźnej zbyt szybkiej mowie.
 •  Jeżeli terapia logopedyczna jest nieskuteczna Jeśli Ty lub Twoje dziecko jest pod opieką logopedyczną a efekty nie są wymierne do wkładanego wysiłku a Ty lub Twoje dziecko potrafi wypowiedzieć prawidłowo dany dźwięk, ale go nie używa w mowie potocznej to znaczy, że brak prawidłowego wzorca słuchowego.
 • Dla dziecka szkolnego Wtedy, gdy występują problemy szkolne ( trudności z czytaniem i pisaniem, ubogie słownictwo, mylenie podobnie brzmiących słów, trudności z zapamiętywaniem, niewyraźne pismo, duża ilość błędów ortograficznych).

2. Przy zaburzeniach koncentracji i uwagi 
- błędna interpretacja pytań, konieczność powtarzania poleceń, zapominanie, roztrzepanie.

3. Przy zaburzeniach emocjonalnych,
Takich jak: męczliwość, nadpobudliwość, nadmierna impulsywność, nieśmiałość drażliwość ,płaczliwość, trudności z zasypianiem, moczenie nocne, zaburzenia emocjonalne u dzieci adoptowanych i z rodzin zastępczych, po traumach i trudnych przeżyciach).

4. Dla „niezdarnych ruchowo”
Dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami ruchowymi (z nadwrażliwością dotykową niezgrabnością ruchowa, lękowością, myleniem stron, nietrzymaniem się w liniaturze, niechęcią do prac manualnych, mających problemy z jazdą na rowerze, pływaniem, graniem w piłkę, tańcem, rytmicznością.

5. Dla dzieci i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm) 
Profesor Alfred Tomatis twierdził, iż dziecko autystyczne jest dzieckiem „nienarodzonym dźwiękowo”. Dlatego też w terapii Tomatisa stosuje się „głos matki”, który ma ogromny wpływ na pozytywny, emocjonalny rozwój dziecka zaburzeniami. Pozwala on na „pierwsze” naturalne narodziny dźwiękowe dziecka, lepszy kontakt z rodzicami, rozwój mowy, zwiększenie efektywności pozostałych terapii, integrację przedsionka, zniesienie nadwrażliwości na dźwięki, przyspieszenie rozwoju poznawczego, zmniejszenie stymulacji.

6. Dla dzieci z ADHD ( nadpobudliwością psycho-ruchową) 
Dzieci z nadruchliwością często rozpraszają się dźwiękami z otoczenia, wzmocnienie mięśni ucha środkowego przez zastosowanie terapii A.Tomatisa pozwoli na zwiększenie uwagi i koncentracji u Twojego dziecka.

7. Dla dzieci z Zespołem Aspergera
Tomatis pozwoli na efektywniejszą samokontrolę, lepsze zrozumienie informacji pochodzących z otoczenia, pozwoli złagodzić konflikty, zmniejszy napięcie, wzmocni naprzemienną komunikację.

8. Dla osób z Mizofonią (nadwrażliwością na dźwięki występującą zarówno u dorosłych jak i dzieci).
Terapia pozwala na zmniejszeniu nadwrażliwości na: dźwięki towarzyszące spożywaniu jedzenia (np. żucie, przełykanie, mlaskanie), odgłosy związane z oddychaniem ( oddechy, chrapanie, kichanie czy pociąganie nosem), dźwięki wydawane przez zwierzęta (np.szczekanie psa, śpiew ptaków, miauczenie kota), płacz dziecka, bicie dzwonów kościelnych, dzwonek w szkole itp.

9. Dla studentów – „doładowanie mózgu”
Dla osób przygotowujących się do sesji, egzaminów maturalnych, dzięki terapii osoby zwiększają swój potencjał w zakresie koncentracji, uwagi powodują, że w szybszym czasie duża ilość materiału jest szybciej zapamiętywana.

10. Dla seniorów
Terapia pozwala na zwiększenie pamięci słuchowej, „doenergetyzowanie” mózgu powoduje więcej pozytywnej energii, chęć do działania, „do życia”, w znacznym stopniu poprawia pamięć.

11. Dla osób uczących się języków obcych.

12. Dla osób z wypaleniem zawodowym.

 

Dowiedz się więcej:

Alfred Tomatis 

Alfred Tomatis przyszedł na świat w 1920 roku w Nicei. Pracował jako otolaryngolog. Dzięki prowadzonym badaniom opracował trzy podstawowe prawa, na których opiera się terapia słuchowa. To niesamowity człowiek, który odegrał znaczącą rolę w walce z różnymi delegliwościami związanymi mającymi związek z narządem słuchu. Czytaj więcej

Metoda Tomatisa a Autyzm

W jaki sposób Metoda tomatisa może pomóc dzieciom ze spektrum autyzmu? Najkrócej rzecz ujmując dzieci autystyczne bardzo często maja problem z nadwrażliwością na bodźce zmysłowe. Trenong słuchowy Metodą Tomatisa pomaga w zmniejszeniu lub wyeliminowaniu tej nadwrażliwości. Czytaj więcej

Metoda Tomatisa a nauka języków obcych

Jak to się dzieje, że nauka języków obcych jednym przychodzi z łatwością, a inni pomimo wielu lat nauki niewiele rozwinęli swoje zdolności w tym zakresie? Jak Metoda Alfreda Tomatisa może pomóc również Tobie w nauce języków? Czytaj więcej

Metoda Tomatosa a podwrażliwość sensoryczna

Gdy dziecko  nie reaguje odpowiednio na bodźce, czyli np. nie płacze gdy się uderzy, to znaczy, że zmaga się z podwrażliwością sensoryczną. Jak temu zaradzić? Czytaj więcej

Metoda Tomatisa a wypalnie zawodowe

Wypalenie zawodowe to poważny problem. Utrudnia funkcjonowanie w pracy oraz rodzinie, może prowadzić do depresji, wrzodów żołądka, nadciśnienia i innych objawów psychosomatycznych. Jak może pomóc trening słuchowy? Czytaj więcej

 

Dowiedz się więcej: 605 084 208 Czekamy na Twój telefon!
Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte