Czy zdarzyło się Państwu mówić do swojego dziecka  i mieć wrażenie, że ono nie słyszy?  Czy po kilkukrotnym powtórzeniu pytania lub polecenia nie dopadały Państwa wątpliwości, czy jego słuch jest prawidłowy? 
Logopedia i Audiologia jest moją pasją i wykonywanym zawodem. Ukończyłam specjalizację z Surdologopedii i Neurologopedii.Należę do Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasi specjaliści udzielą fachowej pomocy. Wyjaśnią wszelkie wątpliwości dotyczące mowy.
Jest to trening koncentracji i uwagi przy użyciu technologii Play Attention Learning System ? opatentowana technologia używana przez NASA oraz armię amerykańską sprawia, że utrzymanie koncentracji w czasie długich i wyczerpujących lotów przestaje sprawiać trudności.
Rehabilitacja sensoryczna Specjalnie opracowany program Ponad dziesięcioletnie badania kliniczne oraz analizy przypadków wykorzystania IM pokazują, że rezultaty uzyskane w zakresie motoryki, rytmiki, planowania czasu prowadzą do poprawy uwagi i koncentracji, funkcji językowych, zachowania (agresja, nadpobudliwość), koordynacji i kontroli ruchowej, równowagi i sposobu poruszania się, wydolności i wytrzymałości fizycznej
Metoda TOMATISA zyskuje w Polsce coraz większą popularność.

Tomatis - co powinieneś wiedzieć.

Metoda TOMATISA zyskuje w Polsce coraz większą popularność.

Dzieje się to dzięki bardzo dobrym efektom terapeutycznym w przypadku:

  • dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością ? Autyzm, Zespół Aspergera

  • dzieci z dysleksją,

  • dzieci, które mają problemy z czytaniem, pisaniem

  • dzieci, osoby dorosłe, które mają problem z przetwarzaniem słuchowym informacji

Znakomite efekty terapii Tomatisa uzyskujemy dzięki zrehabilitowaniu mięśni ucha środkowego.

 

Osoby, które do nas przychodzą, charakteryzują się bardzo różnymi deficytami. Po terapii Tomatisa zaczynają prawidłowo przetwarzać dźwięki = WYSŁUCHUJĄ WIĘCEJ INFORMACJI, zaczynają lepiej funkcjonować zarówno w środowisku szkolnym jak i społecznym. Stają się mniej lękowe a ich umiejętności lingwistyczne rozwijają się bardzo dynamicznie.

Terapia Tomatisa sprawdza się również w przypadku nauki języków obcych. Dzieję się tak wskutek prostego mechanizmu. Jako dzieci słuchamy mowy naszych rodziców, rodziny, społeczeństwa, przyzwyczajając się do określonych częstotliwości wyrażanych w Hercach, które są integralną częścią każdego języka.

Dla przykładu:

Język angielski porusza się między 2 a 12 tys. Hz bazując głównie na wysokich częstotliwościach. My Polacy, nie używamy tych częstotliwości w tym zakresie jak Anglicy i w związku z tym, żeby dostymulować siebie samych jak i dostymulować naukę języka angielskiego zalecana jest terapia słuchowa Tomatisa. Po jej odbyciu jesteśmy w stanie nauczyć się więcej, lepiej, jeśli chodzi o jakość wypowiadanych słów, akcent, melodię i rytm danego języka, w tym konkretnym przypadku języka angielskiego.

W przypadku wielu dzieci, które mają zaburzoną uwagę słuchową, są nadpobudliwe, po rehabilitacji słuchowej metodą Tomatisa, nadpobudliwość znika.

Dzieci, nie potrzebują już dodatkowego stymulowania się ruchem, ponieważ w sposób prawidłowy przetwarzają zarówno dźwięki jak i komunikaty słowne. Docierające informacje dźwiękowe są przetwarzane prawidłowo i w związku z tym organizm dziecka nie potrzebuje dodatkowego bodźcowania.

 

Prosty przykład

Jeśli dziecko, bądź osoba dorosła ma słabą pracę mięśni ucha środkowego to poprzez odpowiednie, indywidualnie dopasowane, bodźcowanie danymi dźwiękami - daną częstotliwością ? W SPOSÓB ANALOGOWY ? jesteśmy w stanie przywrócić pracę mięśni ucha środkowego tak, aby umiejętnie i efektywnie wysłuchiwać dźwięki.

Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte