Czy zdarzyło się Państwu mówić do swojego dziecka  i mieć wrażenie, że ono nie słyszy?  Czy po kilkukrotnym powtórzeniu pytania lub polecenia nie dopadały Państwa wątpliwości, czy jego słuch jest prawidłowy? 
Logopedia i Audiologia jest moją pasją i wykonywanym zawodem. Ukończyłam specjalizację z Surdologopedii i Neurologopedii.Należę do Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasi specjaliści udzielą fachowej pomocy. Wyjaśnią wszelkie wątpliwości dotyczące mowy.
Jest to trening koncentracji i uwagi przy użyciu technologii Play Attention Learning System ? opatentowana technologia używana przez NASA oraz armię amerykańską sprawia, że utrzymanie koncentracji w czasie długich i wyczerpujących lotów przestaje sprawiać trudności.
Rehabilitacja sensoryczna Specjalnie opracowany program Ponad dziesięcioletnie badania kliniczne oraz analizy przypadków wykorzystania IM pokazują, że rezultaty uzyskane w zakresie motoryki, rytmiki, planowania czasu prowadzą do poprawy uwagi i koncentracji, funkcji językowych, zachowania (agresja, nadpobudliwość), koordynacji i kontroli ruchowej, równowagi i sposobu poruszania się, wydolności i wytrzymałości fizycznej
Metoda TOMATISA zyskuje w Polsce coraz większą popularność.

Trening słuchowy metodą prof. Tomatisa

Czy zdarzyło się Państwu mówić do swojego dziecka  i mieć wrażenie, że ono nie słyszy?  Czy po kilkukrotnym powtórzeniu pytania lub polecenia nie dopadały Państwa wątpliwości, czy jego słuch jest prawidłowy? 

 

Nasz mózg karmi się informacjami, które dostaje poprzez zmysły ze świata zewnętrznego. Dzieci, osoby dorosłe, które mają nieprawidlowe przetwarzanie słuchowe są pozbawione wrażeń I doświadczeń z przetwarzania z tego zmysłu.

 

Czasami każdy z nas wyłącza się myślowo.

Aby skoncentrować się na jednej rzeczy, nasz umysł uczy się pomijać zbędne informacje. Przy prawidłowo funkcjonującej uwadze słuchowej nagły, ważny dźwięk powinien automatycznie uruchomić uwagę dziecka, jednak nie zawsze tak się dzieje. Nieprawidłowo funkcjonująca uwaga słuchowa objawia się trudnościami ze skoncentrowaniem się w szumie, nieprawidłowym selekcjonowaniem docierających do nas informacji, błędnym rozkodowywaniem komunikatów.

Dzieci z niedojrzałą uwagą słuchową zapamiętują tylko część tego co do nich mówimy.

Nie pamiętają informacji podawanych w przedszkolu, w okresie szkolnym mają trudności z pisaniem ze słuchu, popełniają wiele błędów, przekręcają wyrazy. Codzienne funkcjonowanie utrudniają im problemy z uwagą i koncentracją. Zaburzeniom tym może towarzyszyć dodatkowo nadwrażliwość na pewne rodzaje dźwięków.

 

Tak odbywa się rehabilitacja naszych dzieci

Również i tak...
Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte