Nauka języków obcych

Rehabilitacja słuchowa w znaczący sposób może wpływać na naukę języków obcych, bezpośrednio jest to związane ze specyfiką nabywania umiejętności słuchowych. Aby w pełni zrozumieć ten mechanizm należy przyjrzeć się nabywaniu umiejętności fonologicznych. Rozwój tych kompetencji rozpoczyna się między 4 a 5 miesiącem życia płodowego, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy dziecko przekręca się główką w dół wchodząc w talerze biodrowe matki, to jest ten moment, kiedy dziecko po raz pierwszy zaczyna rozpoznawać cechy prozodyczne mowy ( akcent, melodia, rytm). Miej więcej około pierwszego roku życia wchodzi kolejny etap pracy słuchowej, maluch zaczyna rozróżniać kontrasty fonetyczne, następnie rozpoznaje relacje miedzy rozumieniem wyrazów, które zaczyna sam wytwarzać. Po 2 roku życia każdy z nas (prawidłowo się rozwijający) potrafi rozpoznawać i różnicować prawie wszystkie fonemy, mimo braku możliwości ich wypowiadania. Podczas swego rozwoju każdy z nas uczy się jednocześnie wybierać dźwięki występujące w otoczeniu a jednocześnie pozbywając się tych, które nie występują w strukturach fonetycznych otoczenia.

A teraz do sedna :). To samo dzieje się z językiem jeśli słyszymy i różnicujemy dźwięki jesteśmy je w stanie powtórzyć i zapamiętać. Rehabilitacja słuchowa powoduje, że zaczynamy uwrażliwiać „ucho” na poszczególne dźwięki charakterystyczne dla danego języka np.: język angielski używa częstotliwości między 2000 Hz a 12000 Hz natomiast język polski to zakres częstotliwości między 125Hz do 2000 Hz, dlatego jeśli ucho nie przetworzy tych fonemów z zakresu powyżej 2000 Hz to dana osoba pomimo systematycznej, wieloletniej nauki nie będzie w stanie się nauczyć danego języka

.

Zastosowanie Metody A. Tomatisa w nauce języka obcego

Rehabilitacja słuchowa metodą A. Tomatisa pozwala na dużo łatwiejsze przyswojenie języka obcego przez nauczenie wysłuchiwania poszczególnych fonemów charakterystycznych np. dla języka angielskiego, hiszpańskiego czy też chińskiego. Ucho zaczyna się adoptować do częstotliwości danego języka, pozwala na efektywne przetwarzanie rytmów i dźwięków języka obcego, pozwalając na dostosowanie się analizy i syntezy poszczególnych fonemów, sylab, wyrazów i zdań w danym języku.

W celu poprawienia umiejętności nauki konkretnego języka obcego, prosimy o kontakt telefoniczny :) i umówienie się na badanie uwagi i lateralizacji słuchowej w celu ustawienia odpowiedniego programu językowego dostosowanego do możliwości percepcyjnej danej osoby.

Dowiedz się więcej: 605 084 208 Czekamy na Twój telefon!
Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte