Tomatis a Autyzm

Dzieci z całościowymi zaburzeniami (autystyczne)  często są nadwrażliwe  na różnorodne bodźce zmysłowe.

Niektórymi wskaźnikami nadwrażliwości na dźwięki są: zasłanianie uszu rękoma, strach  przed wychodzeniem z domu, wybuchy złego nastroju czy  zbyt uporczywe powtarzanie wyrazów lub zdań. Dzieję się to m. in. dlatego, że dźwięki  wychwytywane przez dziecko nie są poddawane procesowi selekcji i filtracji. Oznacza to, że dźwięki, ucho, a w rzeczywistości płaty skroniowe odpowiedzialne za odbiór dźwięków nie wyróżniają pierwszego i drugiego planu dźwiękowego, co powoduje zbyt dużą ilość bodźców dźwiękowych. Wszystkie w tym  samym czasie " bombardują" układ nerwowy. Podczas, gdy poprawnie funkcjonująca uwaga słuchowa pozwala na filtrowanie dźwięków oraz redukcję ich intensywności, większość osób, dzieci  autystycznych jest atakowana bodźcami słuchowymi, których nie potrafią filtrować i selekcjonować.

Zastosowanie Metody Alferda Tomatisa w autyzmie

Aby zmniejszyć lub wykluczyć  nadwrażliwość warto zastosować rehabilitację słuchową Metodą profesora Alfreda Tomatisa.
Ważnym  celem treningu słuchowego jest stabilizacja funkcji przedsionka ucha środkowego i ułatwienie integracji sensorycznej. Jest to pierwszy krok na drodze do odbudowania zdolności komunikacji. Przedsionek ucha ma również wpływ na mowę. Dzieci, które nie mówią, pod wpływem stymulacji przedsionka często zaczynają wydawać dźwięki, ze względu na obniżenie krzywej kostnej w stosunku do krzywej powietrznej. To powoduje,  że zaczyna się prawidłowo wykształcać słuch fonematyczny (odpowiedzialny za różnicowanie dźwięków charakterystycznych dla mowy). Profesora Alfred Tomatis zauważył, że możemy wydobywać dźwięki tylko wtedy, kiedy je dobrze słyszymy. To właśnie ucho kontroluje mowę pod względem prozodycznym takim jak: szybkość, płynność, rytm oraz pod względem poprawności artykulacyjnej. Potrzebna jest do tego zdolność włączania dźwięków pochodzących z zewnątrz i z samego siebie (tzw. „własna kontrola słuchowa ”). Dzieci autystyczne wyłączają, albo dźwięki pochodzące z zewnątrz, albo dźwięki wychodzące z nich samych, głównie po to aby bronić się przed „bombardowaniem" dźwiękami.

Rehabilitacja słuchowa buduje pomost, aby  dzieci  miały możliwość rozwinąć umiejętność samo-słuchania. W tym celu prowadzi się ćwiczenia słuchowe na mikrofonie: dzieci wraz z logopedą prowadzącym pracują przy mikrofonie. Ćwiczenia wokalne, szczególnie na początku, sprawiają zarówno dzieciom jak i dorosłym sporą trudność. Bardzo często jest to nowe doświadczenie, ponieważ większość z nich nigdy nie słyszała swojego głosu.Zmiana przetwarzania słuchowego następuje stopniowo ponieważ system nerwowy potrzebuje czasu na zintegrowanie, rozpoznanie oraz wdrożenie zmian percepcyjnych. W czasie trwania terapii, jak również wciągu 6-8 tygodni po zakończeniu rehabilitacji dziecko zaczyna wyrażać swoje emocje w sposób bardziej ekspresyjny, może stać się bardziej wymagające w stosunku do otoczenia jak również zacząć spontanicznie inicjować kontakt, np. z własnej woli siadając na kolanach rodzica, akceptując przytulanie i obejmowanie. 
Zmiany, również zaczynają dotyczyć mowy. U dzieci, które nie mówiły, wzrasta gotowość do wydawania dźwięków, np. wzmaga się wokalizacja, mogą pojawiać się nowe słowa. Natomiast u dzieci, które posiadały umiejętność mówienia, zauważa się poprawę w jakości wypowiadania poszczególnych dźwięków, tendencje do budowania dłuższych zdań i doboru odpowiedniejszych słów. Poprawia się znacznie  rozumienie mowy. Wydłuża się czas koncentracji i  uwagi.

 

 

Dowiedz się więcej: 605 084 208 Czekamy na Twój telefon!

Poprzez stopniowy rozwój  kompetencji słuchowych zwiększa się  potrzeba komunikowania się oraz wzrasta pewność siebie. To jest czas, kiedy dzieci zaczynają domagać się uwagi od otoczenia. A momenty samotnej zabawy stają się coraz rzadsze. U dzieci autystycznych, które nie mówią, poprawia się zdolność percepcji języka. Dzieci zaczynają eksperymentować z własnym głosem (mogą tu się pojawić lub wznowić „pohukiwania, piski, przez moment nasilić echolalia).

W przypadku dzieci z lepiej rozwiniętymi umiejętnościami językowymi poprawia się funkcja ekspresywna języka. Dzieci zaczynają konstruować dłuższe zdania, zwiększa się biblioteka dotycząca  słownictwa, słowa coraz bardziej adekwatnie wyrażają myśli. Zamiast odnoszenia się do siebie poprzez używanie formy trzeciej osoby liczby pojedynczej coraz częściej dzieci zaczynają mówić o sobie w pierwszej osobie  liczby pojedynczej. Poprawia się ogólne opanowanie języka oraz zwiększa się chęć do komunikowania się z otoczeniem.
 

Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte