Interaktywny metronom

Rehabilitacja sensoryczna Specjalnie opracowany program Ponad dziesięcioletnie badania kliniczne oraz analizy przypadków wykorzystania IM pokazują, że rezultaty uzyskane w zakresie motoryki, rytmiki, planowania czasu prowadzą do poprawy uwagi i koncentracji, funkcji językowych, zachowania (agresja, nadpobudliwość), koordynacji i kontroli ruchowej, równowagi i sposobu poruszania się, wydolności i wytrzymałości fizycznej

Czas terapii: 20 spotkań po godzinie lekcyjnej. Minimum. 4xtydzień

Co to jest? Jak działa?

To specjalnie opracowany program do oceny sprawności i poprawy tych funkcji umysłu, które wpływają na skupienie, uwagę, planowanie ruchów  w czasie i przestrzeni (motoryka),

Pacjent synchronizuje ruchy rąk i nóg z rytmem dźwięków słyszanych przez słuchawki; komputer przekazuje nam natychmiastową informację zwrotną,

System mierzy i usprawnia planowanie motoryczne i czasowe ?  newralgiczny punkt centralnego układu nerwowego,

Następuje poprawa uwagi i koncentracji, funkcji językowych, zachowania, koordynacji i kontroli ruchowej, równowagi i sposobu poruszania się, wydolności organizmu.

Doskonały dla osób z:

  •    Problemami w planowaniu czasowo-przestrzennym,
  •    Opóźnionym rozwojem mowy i funkcji językowych,
  •    Zaburzeniami senso-motorycznymi,
  •    Trudnościami w uczeniu się,
  •     SM,
  •     Zespołem Aspergera, Autyzmem, ADHD, porażeniem mózgowym.

Nasze certyfikaty

Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte