Poznaj Poradnię Neurologopedy Małgorzaty Płonki.

Logopedia i Audiologia jest moją pasją i wykonywanym zawodem. Ukończyłam specjalizację z Surdologopedii i Neurologopedii.Należę do Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

W 2014 roku zostałam nominowana na Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metody Tomatisa. Przeprowadzam badania, diagnozuje dzieci i prowadzę terapię w zakresie zaburzeń mowy, zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oraz prowadzę terapię logopedyczną. Doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie zdobywałam w Łódzkiej Klinice WAM, w Specjalistycznym Szpitalu Biegańskego na oddziale neurologii.

Jestem również Pedagogiem i terapeutą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Z zamiłowania i rzetelności nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe - uczestnicząc w konferencjach, seminariach, warsztatach z zakresu audiologii, neurologopedii, psychologii i pedagogiki.

Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte