Prawidłowości w zakresie rozwoju mowy

Prawidłowości w zakresie rozwoju mowy

Otrzymujemy od Państwa dużo zapytań dotyczących prawidłowości w zakresie rozwoju mowy, dlatego postanowiliśmy opisać i rozwiać wątpliwości. Najprostszy podział, bardzo łatwy do zapamiętania to:

  • Kiedy dziecko zaczyna siadać ( ok.6 miesiąca ) powinny pojawić się sylaby (ma, ba, pa, wa la itp.)
  • Kiedy zaczyna chodzić: (1 rok życia) pierwsze proste słowa ( mama, tata, baba, daj)
  • 2 rok życia to pierwsze proste zdania (mama daj, tata am),
  • 3 rok życia to zdania wielowyrazowe (dziecko w tym wieku używa wszystkich części mowy)
  • przeciętny zasób słów 3-latka to od 896 do 1575 wyrazów (wg. badań Przetacznikowej, Andrzeja Jurkowskiego oraz Kurcz.)
  • 4 do 6 roku życia to okres swoistej mowy dziecięcej. Dziecko w tym wieku konstruuje pełne zdania. W zakresie wymowy ( artykulacji) pojawiają się głoski syczące (S,Z,C,DZ), w wieku 5 lat głoski szumiące (SZ,Ż,CZ,DŻ) około 80% dzieci zaczyna pojawiać się głoska (R). Między 4-a 5 rokiem życia ilośc wyrazów w zdaniu sięga od 4-7 elementów.
  • Przeciętny zasób słów 4-latka to od 1516-2854 wyazów, dziecko 5-letnie używa od 1910 do 3756 słów.
  • 4-latki zaczynają używać coraz więcej pojęć abstrakcyjnych, uogólnionych następnie stopniowo przybywa coraz więcej pojęć abstrakcyjnych, pod koniec 5 roku życia dzieci zaczynają rozumieć metaforę (Krucz,2000).
Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte